Behandling

Jeg er er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet.

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen og er ligeledes tilknyttet Forsvarets psykolognetværk.

Jeg modtager også klienter uden henvisning.

Jeg kan tilbyde at hjælpe dig hvis du:

  • Er i en livskrise/udviklingskrise, i forlængelse af skilsmisse, tab af nærtstående person gennem dødsfald eller lignende, egen sygdom eller sygdom hos nærtstående. 

  • Har været udsat for en traumatisk krise, dvs. for voldsomme, traumatiske, eller for dig ubehagelige hændelser som f.eks. ulykke, ufødt barns/barns død, traumatisk//voldsom fødsel, vold, langvarig mobning, selvmord i dine nære relationer, overgreb, voldtægt, terroraktioner eller krig.

  • Har angst eller måske depression

  • Er stresset 

  • Har parforholdsproblemer 

  • Eller hvis du/i har længerevarende reaktioner, belastningsreaktioner eller posttraumatisk stress

Hvis du af geografiske eller andre grunde ikke har mulighed for at møde op, kan jeg tilbyde Videokonsultationer via software, der er sikkerhedsgodkendt på meget højt niveau og med indbygget databehandleraftale.


© Psykolog Helle Rathenborg. All rights reserved.
Made by Meditop.