EMDR Terapi

EMDR -“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR er en psykoterapi, som hjælper dig til både at mindske ubehag og forarbejde
tidligere oplevelser, der kan virke forstyrrende i dagligdagen. Den hjælper dig til at fokusere på, at fortiden kan forblive fortid og nutid er nutid, der giver mulighed for en bedre fremtid. Med EMDR, behøver du ikke fortælle en masse detaljer om "hvad det handler om", du fortæller kun lige præcis det du selv ønsker.

EMDR retter sig mod mange forskellige oplevelser og hændelser lige fra katastrofeoplevelser til hændelser/oplevelser, som kun du oplevede som faretruende eller overvældende. Hvornår du oplevede hændelsen, har ingen betydning i forhold til behandlingen, da EMDR terapi retter sig mod både helt nye og meget gamle traumatiske oplevelser, der fortsat forstyrrer dit liv i dag.

EMDR er også en god og målrettet terapi i forhold til traumatiske oplevelser i forbindelse med fødsler, som er et ofte overset område. Disse traumatiske oplevelser kan på sigt vise sig i form af angst og depression hos de nybagte forældrer eller i forbindelse med en senere graviditet.

EMDR tager udgangspunkt i, at der bag ved alle symptomer og reaktioner ligger en oplevelse, som den enkelte ikke har været i stand til at bearbejde på en hensigtsmæssig måde, på det tidspunkt hvor det sker. EMDR terapi vil derfor ofte have fokus rettet mod den eller de bagvedliggende hændelser for at hjælpe med at håndtere/bearbejde årsagen til de forskellige symptomer, reaktioner og svære følelser.

WHO har i 2013 anerkendt EMDR som en effektiv terapi til behandling af PTSD og efterfølgende anbefalet EMDR terapi til behandling af både PTSD og mange andre forhøjede stresstilstande.
Jeg er uddannet og akkrediteret EMDR terapeut og tilbyder EMDR terapi til både børn,
unge og voksne.

For yderligere information læs mere her på EMDR Danmark.


© Psykolog Helle Rathenborg. All rights reserved.
Made by Meditop.