Supervision

Supervision er for mig en forudsætning for, at vi kan blive ved med at lære, udvikle og engagere os i både vores fag og vores egen faglighed.

Supervision kan være med til at styrke og udvikle både vores faglige og personlige stærke sider, ligesom det kan være med til at skabe fokus og opmærksomhed på vores svagere/mere sårbare faglige og personlige sider.

I vores daglige arbejde med andre mennesker bruger vi begge dele i relationen til den anden. Derfor bliver vi igennem vores arbejde også hele tiden påvirket og udfordret på begge niveauer.  Med fokus på balancen mellem det faglige og det personlige kan vi styrke vores professionalitet og derigennem udvikle og øge kvaliteten i vores daglige arbejde.

Supervisionen er en vigtig del af vores professionelle egenomsorg, da den - igennem faglig udvikling, inspiration og sparring - kan være med til at øge vores egen trivsel. Glæde og trivsel er vigtige for at kunne fortsætte nysgerrigheden og fastholde engagementet i forbindelse med vores fag.

Igennem hele mit arbejdsliv har en central opgave været, både at give og at modtage supervision, sparring og coaching. Jeg har opnået stor erfaring med supervision af både egen faglig, monofaglig, tværfaglig og supervision i små og større grupper. Jeg tilbyder både individuel supervision, og supervision i små og store grupper.
 
Supervision ydes på både fagligt og personligt niveau, alt efter ønske.

Som akkrediteret EMDR supervisor inden for både feltet med EMDR børne- & ungdomsterapi
samt EMDR voksenterapi tilbyder jeg både supervision med særlig henblik på basistræning og akkreditering/re-akkreditering af psykologer, psykiatere og psykoterapeuter indenfor EMDR psykoterapi.


© Psykolog Helle Rathenborg. All rights reserved.
Made by Meditop.