Profil & Specialer

Profil

Jeg har gennem mange år tilegnet mig en bred faglig viden og erfaring i arbejdet med både børn unge, voksne, par og  familier. Og jeg har samarbejdet med mange forskellige faggrupper i både amtsligt, kommunalt og privat regi.

Gennem mit arbejde har jeg en tilegnet massiv erfaring med belastningsreaktioner, akutte krisereaktioner, livskriser, Post traumatisk stress (PTSD), tabs- og sorg reaktioner. Jeg har stor erfaring med akutte og semiakutte debriefinger, krise- og stress håndtering, ligesom jeg har stor erfaring med tværfaglig og egenfaglig supervision, både individuelt og i små og store grupper.

I forbindelse med mit arbejde som tilknyttet psykolog ved både Rigspolitiet og Forsvaret har jeg yderligere tilegnet mig viden af ovenstående kategori i forbindelse med særligt farlige situationer.

Uddannelse

 • Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet hvor jeg samtidig gennemførte en
  gestalt-terapeutisk efteruddannelse.

 • Autoriseret af Psykolognævnet og specialist i børne- og ungdomspsykologi. 

 • EMDR terapeut, akkrediteret EMDR terapeut med flere træninger i EMDR Advanced i
  både Tyrkiet og Texas hos Carol York. 

 • Uddannet og akkrediteret EMDR behandler, facilitator og supervisor  ift. arbejdet med
  både børn, unge og voksne. 

 • TFT - Tankefeltterapi uddannet (Certificeret tankefeltsterapeut)

 • Uddannet i komplementær NADA behandling.

 • Certificeret parterapeut v/Institut for Imago Par-relationsterapi.   

 • Jeg er ligeledes uddannet og akkrediteret EMDR facilitator  og supervisor ift.
  arbejdet med både børn, unge og voksne.

Aktiviteter

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, har tavshedspligt og er underlagt de gældende etiske principper for psykologer.

Jeg er medlem af EMDR Danmark, hvor jeg siden 2012 har været medlem af bestyrelsen, og som jeg siden august 2021 er blevet forperson for. EMDR Danmark, hvor vi hele tiden arbejder på at vedligeholde det høje faglige niveau indenfor EMDR terapi, ligesom vi forsøger at udvide kendskabet til EMDR og hvad det kan bruges til.

Herudover sidder jeg i OD & C Committee (Organizational Development & Constitution) i EMDR Europe, hvor vi ligeledes har fokus på at udvikle og forbedre EMDR Europe som organisation.

Erfaring

2011 - Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk

2007 - 2019 Tilknyttet Rigspolitiets Psykolognetværk

2006 - Privat praksis

2003 - 2005 Privatpraktiserende på halv tid

2003 - 2004 Tilknyttet Holstebro Krisecenter ifm Projekt ”Udvidet samtalebehandling og Psykologisk Afklaring”

2003 - 2005 Psykolog i Distriktspsykiatrien, Herning

1996 - 2003 Psykolog på Familiedøgnbehandlingscentret Nordlys, Vildbjerg

1995 - 1996 Psykolog i Ringkøbing Amts Børne– og ungdomsrådgivning

1994 - Klinisk psykolog ved kommunal Børne & Kulturforvaltning,Ebeltoft kommune

1991 - 1994 Klinisk psykolog ved Pædagogiske Psykologisk Rådgivning, Augustenborg-Sydals kommuner

1989 - 1990 Klinisk psykolog, Heldagsskolen Juulgårdan, Svendborg


© Psykolog Helle Rathenborg. All rights reserved.
Made by Meditop.