Skip to main content

NADA Behandling

NADA - er en komplementær behandling til andre behandlinger og terapi

NADA er en komplemetær behandling, der sjældent står alene.  NADA understøtter din proces i den psykologiske samtalebehandling og kan hjælpe dig til en oplevelse af, at er lettere tilgængeligt at tage svære emner op.

Forskning på området understøtter, at NADA behandling kan hjælpe dit nervesystem til at nedregulere sig selv. Denne nedregulering kan i bedste fald virke både på kort sigt i selve behandlingen - og på længere sigt, i form af en generel oplevelse af større indre ro og ofte ledsaget af en forbedret søvn.

Læs mere her på NADA Danmarks side.