Skip to main content

Profil & Specialer

Profil

Mit navn er Helle Rathenborg, og jeg er indehaver af klinikken Psychopraxis, der er en privat psykologpraksis, som jeg etablerede 1. januar 2006.

Jeg har igennem over 30 års arbejde i både det offentlige og det private tilegnet mig en bred faglig viden og erfaring i arbejdet med både børn, unge, voksne, par og  familier. Og jeg har derfor også samarbejdet med mange forskellige faggrupper på kryds og tværs i både amtsligt, kommunalt og privat regi.

Gennem mit arbejde har jeg en tilegnet massiv erfaring med tilknytning/tidlig tilknytnig og tilknytningsforstyrrelser, belastningsreaktioner, akutte krisereaktioner, livskriser, Post traumatisk Stress (PTSD), samt reaktioner i forhold til både tab, sorg og komplicerede sorgreaktioner.

Erfaring med akutte og semiakutte debriefinger samt krise- og stress håndtering. I forbindelse med mit arbejde som tilknyttet psykolog ved både Falck, Rigspolitiet og Forsvaret har jeg yderligere tilegnet mig erfaring med ovenstående i forbindelse med særligt farlige situationer.


Uddannelse

 • 1989  Cand. Psych. fra Århus Universitet

 • 1987-1989 gestalt-terapeutisk efteruddannelse.

 • 1994 Autoriseret af Psykolognævnet

 • 1994 Specialist i klinisk psykologi

 • 2000 Specialist i børne- og ungdomspsykologi. 

 • TFT - Tankefeltterapi uddannet (Certificeret tankefeltsterapeut)

 • Uddannet i komplementær NADA behandling.

 • 2009 Certificeret parterapeut v/Institut for Imago Parrelationsterapi.   

 • 2023 ansøgning til 2. specialistuddannelse i psykotraumatologi er indsendt til godkendelse.

Specialisering inden for EMDR, som er min primære terapeutiske retning

 • 2004 Uddannet EMDR terapeut - uddannet

 • 2008 Akkrediteret EMDR terapeut - voksne

 • 2005-2015 Advanced EMDR træninger i Tyrkiet, Danmark og Texas v/ Carol York 

 • Akkrediteret EMDR terapeut - Børn & unge
 • 2017 Akkrediteret EMDR supervisor  ift. arbejdet med både børn, unge og voksne

 • 2020 Akkrediteret EMDR facilitator i Europa & USA

Aktiviteter

Medlem af Dansk Psykolog Forening, har tavshedspligt og er underlagt de gældende etiske principper for psykologer.

Medlem af EMDR Danmark

Medlem af EMDR bestyrelsen siden 2012

Forperson for EMDR Danmark siden 2021

Medlem af OD & C Committee (Organizational Development & Constitution) i EMDR Europe, hvor der er fokus på at udvikle og forbedre EMDR Europe som organisation.

Medlem af Code of Ethics Task Force i EMDR Europe, der har revideret etikregler på EMDR Europe niveau.

Erfaring

2011 - forts.   Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk

2007 - 2019   Tilknyttet Rigspolitiets Psykolognetværk

2006 - 2011   Tilknyttet Falcks krisekorps samt diverse forsikringsselskabers psykolognetværk

2006 -  forts.  Privat praksis

2003 - 2005   Privatpraktiserende på halv tid

2003 - 2004   Tilknyttet Holstebro Krisecenter 

2003 - 2005   Psykolog i Distriktspsykiatrien, Herning

1996 - 2003  Psykolog på Familiedøgnbehandlingscentret Nordlys, Vildbjerg

1995 - 1996   Psykolog i Ringkøbing Amts Børne– og ungdomsrådgivning

 1994               Klinisk psykolog ved kommunal Børne & Kulturforvaltning,Ebeltoft kommune

1991 - 1994   Klinisk psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Augustenborg-                                              Sydals kommuner

1989 - 1990   Klinisk psykolog, Heldagsskolen Juulgården, Svendborg